XTROWEL
NEMA VIŠE CRNIH TRAGOVA
XTROWEL
SAVRŠEN GLETER ZA SAVRŠENO POLIRANJE
XTROWEL
Pogodan se za mikrocement, smole i za poliranje venecijanske žbuke.
Previous
Next

XTROWEL

GleterMarmorino Tools Xtrowel Gleter
Gleter XTROWEL 200x80x0,6
403,13 kn
Xtrowel - nema više crnih tragova. To je gleter koji...
GleterGleter
Gleter XTROWEL 240x100x0,6
412,50 kn
Xtrowel - nema više crnih tragova. To je gleter koji...
GleterGleter
Gleter XTROWEL 280x120x0,6
431,25 kn
Xtrowel - nema više crnih tragova. To je gleter koji...
Gleter
Gleter XTROWEL DUAL 200x80x0,6
375,00 kn
Xtrowel - nema više crnih tragova. To je gleter koji...
Gleter
Gleter XTROWEL DUAL 240x100x0,6
403,13 kn
Xtrowel - nema više crnih tragova. To je gleter koji...
Gleter
Gleter XTROWEL DUAL 280x120x0,6
412,50 kn
Xtrowel - nema više crnih tragova. To je gleter koji...